Participants - 5KM Men (Open)

Position Name Bib Number
Hasti Tuwas  5250  View 
Tze Kang Lai  5548  View 
Abdul Razak  5103  View 
Timothy Thomas Peter Gabriel  5543  View 
Mohamad Redzuan Hossen  5375  View 
10  Mohamad Morzani Abg Muhie  5374  View 
13  Selamat Wong  5479  View 
14  Brendan Kueh Jin Yan  5157  View 
16  Benjamin Dris  5148  View 
17  Zipson Ting  5596  View 
20  Muhammad Hadzman Mohd Jalil  5392  View 
20  Han Keong Lau  5248  View 
21  Ngie Kai Kueh  5408  View 
21  Spencer Ting  5515  View 
23  Howe Kent Ho  5257  View 
23  Jan Hee Voon  5268  View 
26  Nan Han Kho  5400  View 
27  Kelvin Kho  5316  View 
27  Hebrew Gerald Herman  5251  View 
28  Kim Yie Jee  5323  View 
29  Eric Lee Ak Awan  5213  View 
31  Jaw Thian Then  5277  View 
35  Guan Heng Tay  5244  View 
37  How Lik Hiung  5256  View 
37  Chuan Ye Tan  5185  View 
40  William Nyipa Paso  5576  View 
41  Daryl Emerson Gary  5190  View 
43  Pak Shin Liaw  5437  View 
43  Jackie Amar  5265  View 
43  Pilot Anak Gadong  5447  View 
45  Berry Yek Ming Ting  5149  View 
45  Mubasher Hussain  5391  View 
46  Aiman Iskandar  5116  View 
48  Shamsul Arsad  5481  View 
52  Leslie Kim Pau Chai  5338  View 
52  Zheng Fung Chai  5595  View 
53  Wan Ruzzainie Wan Arman  5563  View 
54  Kok Liang Tan  5326  View 
59  William Liang  5575  View 
60  Wender Awall  5572  View 
65  Djun Kiau Liu  5204  View 
66  Djoesmee Supian  5203  View 
67  Vigneswaran Parama Sium  5555  View 
71  Soon Ji Jong  5513  View 
72  Tiang Song Ong  5540  View 
77  Royster Awail  5466  View 
80  Muhammad Nurul Firdaus Ali  5395  View 
87  Daniel Jong  5188  View 
88  Guan Sui Tay  5245  View 
89  Charlie Jilu  5172  View 
92  Jenatul Daim Piee  5281  View 
94  Shepard Ting  5489  View 
97  Eujene Liyu  5217  View 
100  Siaw Chung Teck  5494  View 
101  Wan Firdaus Wan Idrus  5562  View 
101  Kwong Hian Kueh  5329  View 
102  Wei Siang Sng  5571  View 
103  Steven Higang  5519  View 
104  Mohamad Shukri Abdul Muttaib  5377  View 
106  Gary Esther  5231  View 
108  Alfred Alfred  5120  View 
109  Lee Feng Chieng  5332  View 
113  Leh King Ling  5337  View 
114  Hock Thian Chong  5254  View 
119  Budiman Jemali  5159  View 
122  Dion Lee  5202  View 
123  Chiet Yong Lai  5178  View 
124  Hong Wei Sim  5255  View 
124  Wee Chung Chai  5568  View 
125  Padail Bin Sam  5436  View 
127  Timothy Darry  5542  View 
131  Mohammad Syazuan Bangchi  5379  View 
131  Kim Thai Chai  5322  View 
132  Eric Linang  5214  View 
136  Chai Boon Hiew  5168  View 
136  Gilbert Layang Edward  5239  View 
140  Boo Kiong Voon  5155  View 
140  Mazlan Mohamat  5362  View 
141  Lee Tho Fung  5336  View 
142  Jeffrey Leong Yuan Sim  5280  View 
144  Raymond Mark Yean Yong Fong  5456  View 
151  Chee Kiong Liu  5174  View 
156  Kiong Ing Wong  5325  View 
163  Elvin Harry Sadau Elvin  5210  View 
164  Wee Ping Kiew  5569  View 
169  Jason Kok Seng Yeo  5275  View 
183  Tze Lik Chai  5549  View 
188  Linda Ng  5340  View 
193  Sopiandie Subono  5514  View 
229  Ryle Rayong Tandang  5468  View 
233  Jat Khim Vong  5276  View 

Page 1 of 1, showing 91 records out of 91 total, starting on record 1, ending on 91